مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رجب على
نام خانوادگی:حیدری
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب رجبعلی حیدری فرزند رحیم الله در تاریخ 25/8/ 1971 در خانواده مذهبی و شیعه در روستای (گرهی مجهیرا) بخش از شهر مظفرنگر واقع در ایالت اوتراپردیش هندوستان متولد شدم و از سن 7 سالگی در مدرسه دینی به نام مکتب جعفریه در همان روستا شروع به تحصیل کردم که از اول تا پنج کلاس بوده دو سال ابتدائی آموزش نوشتن و خواندن زبان اردو برنامه دارد بعد ازآن تا کلاس پنجم ادامه دارد در این پنج کلاس ادبیات اردو، تاریخ اسلام،  روخوانی قرآن کریم وآموزش تجوید ... برنامه دارد. بعد از فراغ پنج کلاس برای آموزش زبان عربی و فارسی و نحو وصرف، رجال، اصول معانی ... در حوزه علمیه امام حسین (ع) پذیرش شدم بعد از آموزش زبان فارسی وخواندن کتابهای ابتدائی نحو و صرف فقه و اصول به حوزه علمیه قم مشرف شدم در سال 1372 در آزمون مرکز جهانی شرکت نمودم که قبول شدم. برای ادامه تحصیل اراده کردم که خارج از شهر قم سفر کنم لذا به حوزه علمیه ولیعصر(عج) خوانسار رفتم و بعد از اتمام کفایتین برای دروس عالی خارج فقه به قم برگشتم که فعلا مشغول پایان نامه هستم و انشاءالله بعد از پایان نامه به درس خارج شرکت خواهم نمود. بعد از شرکت به دروس خارج فقه و اصول و اتمام آن به ولایت خودمان بر می گردم و در حوزه علمیه مدرسه هندوستان کار تدریس را آغاز خواهم کرد و کار تبلیغ را انجام خواهم داد. بعون الله و قوته.